duminică, 18 martie 2007

Data Server - Configurare

Înainte de a trece la instalarea celorlalte componente ale sistemului, trebuie să ne asigurăm că interfaţa grafică se încarcă, după restart, fără a fi nevoie de prezenţa unui operator.


Deschidem utilitarul dedicat.


Introducem parola de utilizator pentru a confirma că suntem autorizaţi să executăm operaţiuni de administrare a sistemului.


Selectăm tab-ul "Convenience" şi bifăm caseta "Enable Auto-Login".Apăsăm butonul "Ok" pentru confirmare.


Deschidem consola pentru a începe operaţiunile de instalare a utilităţilor.

Vom instala mai întâi câteva pachete folositoare:

admindate@date:~$ sudo apt-get install hal hal-device-manager gnome-volume-manager ksystemlog hwdb-client-kde kde-guidance ark katapult kde-systemsettings binutils knetworkconf knetworkmanager konq-plugins kio-apt kio-locate kdemultimedia-kio-plugins kdegraphics-kfile-plugins kdeadmin-kfile-plugins kmplayer-konq-plugins kdemultimedia-kfile-plugins kdepim-kfile-plugins gtk2-engines-gtk-qt kdeaddons-kfile-plugins kdeartwork-theme-icon sux libgnome2-perl synaptic samba smbclient smbfs ntp mc ssh openssh-server (Enter)
Password:
(introducem parola de utilizator)

Să alocăm o parolă utilizatorului "root" (utilizatorul cu drepturi depline asupra sistemului) pentru că operaţiunile care urmează le vom efectua în numele şi cu drepturile acestuia.

admindate@date:~$ sudo passwd root (Enter)
Enter new UNIX password: ParolaPentruRoot (Enter)
Retype new UNIX password: ParolaPentruRoot (Enter)

Ne asumăm identitatea utilizatorului "root".

admindate@date:~$ sux (Enter)
Password: ParolaPentruRoot (Enter)


Ne mutăm în directorul rădăcină pentru a scurta linia de comandă.

root@date:/home/admindate# cd / (Enter)

Instalăm serverul Apache şi mediul PHP:

root@date:/# apt-get install apache2 apache2-doc (Enter)
Do you want to continue [Y/n]? y (Enter)

root@date:/# apt-get install php-pear libapache2-mod-php5 php4-cgi (Enter)
Do you want to continue [Y/n]? y (Enter)

root@date:/# apt-get install php5-curl php5-dev php5-gd php5-imagick php5-imap php5-interbase php5-json php5-ldap php5-mapscript php5-maxdb php5-mcrypt php5-memcache php5-mysql php5-mysqli php5-odbc php5-pgsql php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-sqlite3 php5-sqlrelay php5-sybase php5-uuid php5-xmlrpc php5-xsl php4-curl php4-dev php4-domxml php4-gd php4-imagick php4-imap php4-interbase php4-json php4-kadm5 php4-lasso php4-ldap php4-mapscript php4-maxdb php4-mcal php4-mcrypt php4-memcache php4-mhash php4-mysql php4-odbc php4-pear php4-pgsql php4-ps php4-pspell php4-recode php4-snmp php4-spplus php4-sqlite php4-sqlite3 php4-sybase php4-syck php4-tclink php4-uuid php4-xslt curl (Enter)
Do you want to continue [Y/n]? y (Enter)


"Yes".

Configurăm serverul Apache şi mediul PHP:

root@date:/# kate /etc/apache2/apache.conf (Enter)

Comanda de mai sus va deschide un editor de texte cu un fişier gol. Adăugăm textul de mai jos:

DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.cgi index.pl index.php index.php4 index.xhtml

Salvăm fişierul şi închidem editorul.

root@date:/# kate /etc/apache2/httpd.conf (Enter)

Adăugăm textul de mai jos în fişierul deschis cu comanda de mai sus:

AddHandler php-script .php4
Action php-script /cgi-bin/php4


Salvăm fişierul şi închidem editorul.

root@date:/# kate /etc/php5/apache2/php.ini (Enter)

În acest fişier vom căuta şi vom înlocui:

;default_charset = "iso-8859-1"
cu
default_charset = "utf-8"

;date.timezone =
cu
date.timezone = Europe/Bucharest

memory_limit = 8M
cu
memory_limit = 128M

Salvăm fişierul şi închidem editorul.

root@date:/# kate /etc/php5/cli/php.ini (Enter)

Căutăm şi înlocuim:

;default_charset = "iso-8859-1"
cu
default_charset = "utf-8"

;date.timezone =
cu
date.timezone = Europe/Bucharest

memory_limit = 8M
cu
memory_limit = 128M

Căutăm şi înlocuim:

;default_charset = "iso-8859-1"
cu
default_charset = "utf-8"

memory_limit = 8M
cu
memory_limit = 128M

Salvăm fişierul şi închidem editorul.

root@date:/# a2enmod actions (Enter)
root@date:/# a2enmod ssl (Enter)
root@date:/# a2enmod rewrite (Enter)
root@date:/# a2enmod suexec (Enter)
root@date:/# a2enmod include (Enter)

root@date:/# /etc/init.d/apache2 restart (Enter)


Instalăm şi configurăm serverul FTP:

root@date:/# apt-get install proftpd (Enter)


"Standalone"

root@date:/# kate /etc/proftpd/proftpd.conf (Enter)

Adăugăm la sfârşitul acestui fişier textul:

DefaultChDir /var/www
DefaultRoot /var/www root
AllowOverwrite on
RootLogin on


Salvăm fişierul şi închidem editorul.

root@date:/# kate /etc/ftpusers (Enter)

Punem # în faţa root, salvăm şi închidem editorul.

root@date:/# /etc/init.d/proftpd restart (Enter)

Instalăm şi configurăm serverul mySQL:

root@date:/# apt-get install mysql-server mysql-admin (Enter)
Do you want to continue [Y/n]? y (Enter)

root@date:/# /etc/init.d/mysql restart (Enter)


Să creăm un utilizator care va avea drept de administrare a serverului mySQL de pe orice staţie de lucru din Zona Green a Locaţiei A.

root@date:/# mysql (Enter)
mysql> use mysql (Enter)
mysql> grant all privileges on *.* to 'netadmin'@'192.168.10.%' identified by 'parola/netadmin' with grant option; (Enter)
mysql> flush privileges; (Enter)
mysql> quit; (Enter)

Instalăm şi configurăm serverul PostgreSQL:

root@date:/# apt-get install postgresql-8.2 pgadmin3 (Enter)

Stabilim parola pentru utilizatorul postgres.

root@date:/# passwd postgres (Enter)
Enter new UNIX password: parola/admin/postgres (Enter)
Retype new UNIX password: parola/admin/postgres (Enter)

Schimbăm utilizatorul curent:

root@date:/# sux - postgres (Enter)
postgres@date:/# kate /etc/postgresql/8.2/main/pg_hba.conf (Enter)

Modificăm sub IPV4 şi adăugăm câteva linii:

host all all 127.0.0.1/32 trust
host all all 192.168.10.0/24 trust
host all all 192.168.20.0/24 trust
host all all 192.168.30.0/24 trust


Salvăm fişierul şi închidem editorul.

Redevenim utilizatorul "root".

postgres@date:/# sux (Enter)
Password: ParolaPentruRoot (Enter)

Revenim în directorul rădăcină.

root@date:/var/lib/postgresql# cd / (Enter)

root@date:/# kate /etc/postgresql/8.2/main/postgresql.conf (Enter)


Înlocuim:

#listen_addresses = "localhost"
cu
listen_addresses = "*" (IMPORTANT: Scoatem "#" din faţa rândului)

#client_encoding = sql_ascii
cu
client_encoding = utf8 (IMPORTANT: Scoatem "#" din fata randului)

Am încheiat instalarea şi configurarea primară a serverului.

MySQL şi PostgreSQL necesită încă configurări suplimentare pentru optimizarea performanţelor.
Aceste configurări cad în sarcina administratorului bazelor de date.

Data Server - Instalare IV

În cele ce urmează vom face apel foarte des la instrucţiuni scrise în consola de comandă.
Vom face aceasta întrucât acest mod de lucru este foarte rapid şi eficient.

Pentru a înţelege mai bine comenzile ce se transmit prin consolă, vom utiliza următoarea convenţie grafică:
- textul scris aşa reprezintă ceea ce apare scris automat în consolă.
- textul scris aşa semnifică ceea ce va trebui să tastăm în consolă.
- (textul scris aşa) înseamnă că trebuie să apăsăm butonul respectiv de pe tastatură.Mai întâi ne logăm în sistem cu contul creat în timpul instalării.

Dorim să beneficiem de viteza maximă posibilă la instalare şi trebuie să convingem sistemul să descarce pachetele necesare dintr-o locaţie cât mai apropiată.
Pentru aceasta vom edita fişierul de configurare specific:

admindate@date:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list (Enter)
Password: (introducem aici parola de utilizator)În fişierul deschis cu comanda anterioară va trebui să facem următoarele modificări.
- vom anula căutarea fişierelor pe CD-ROM prin adăugarea semnului "#" în faţa instrucţiunii care începe cu "deb cdrom" (vezi imaginea)
- vom activa toate sursele posibile prin eliminarea semnului "#" din faţa tuturor liniilor care încep cu "deb" (vezi imaginea)
- vom înlocui peste tot textul "ro.archive.ubuntu.com" cu textul "ftp.gts.lug.ro" (vezi imaginea)
- vom înlocui peste tot textul "security.ubuntu.com" cu textul "ftp.gts.lug.ro" (vezi imaginea) .


După ce am încheiat operaţiunile de mai sus, apăsăm (Ctrl) + (x) pentru a salva modificările.
Editorul de texte va pune două întrebări succesive (vezi imaginea):
- răspundem la prima cu y şi (Enter)
- răspundem la a doua cu (Enter)

Informăm utilitarul de gestionare a pachetelor despre modificările survenite:

admindate@date:~$ sudo apt-get update (Enter)

După ce ne-am asigurat că vom beneficia de viteza maximă posibilă şi avem acces la toate sursele, este momentul să instalăm interfaţa grafică:

admindate@date:~$ sudo apt-get install xserver-xorg-core xorg kde-core kdm (Enter)
Do you want to continue [Y/n]? y
(Enter)


Aşteptăm să se încheie operaţiunile de descărcare şi configurare.


Nu avem nevoie de rezoluţie mare. Utilizăm valorile bifate din oficiu.
(Enter).

După încheierea instalării vom restarta sistemul:
admindate@date:~$ sudo reboot (Enter)


După restart sistemul ne propune să ne logăm folosind interfaţa grafică.
Facem asta folosind numele de utilizator şi parola introduse la instalare.


Selectăm ţara.


Avem reflexe create de-a lungul anilor deci...


Instalăm un server, nu avem nevoie de efecte grafice.


Alegem o temă.


Aşteptăm încărcarea interfeţei grafice.

Data Server - Instalare III

"No".


Introducem numele utilizatorului care va administra sistemul...


... şi numele său de utilizator.


Introducem o parolă pentru acest utilizator...


... şi o verificăm.


Aşteptăm până se încheie instalarea pachetelor de bază.


Avem grijă să nu fie nimic bifat şi continuăm.


Aşteptăm finalizarea instalării.


Am încheiat instalarea sistemului de bază.
"Continue" pentru a restarta serverul.

Data Server - Instalare II

Rutina de instalare încearcă să configureze automat interfaţa de reţea...


... şi nu reuşeşte pentru că n-am cuplat cablul.
Cuplăm cablul de reţea.
"Continue".


Selectăm "Configure network manually".


Introducem IP-ul prestabilit...


... şi Netmask-ul aferent.


Introducem aici IP-ul Router-ului aferent Zonei Green.


Un singur DNS este suficient.


Alegem un nume pentru server.


Alegem prima variantă pentru a permite rutinei de instalare să configureze partiţiile în mod automat.


"Yes".

Data Server - Instalare I

În vederea instalării unui server pentru baze de date şi aplicaţii web la sediul firmei LxPro Consult SRL, s-a discutat cu administratorul bazelor de date şi s-a convenit asupra următoarei configuraţii software:

- 2 servere SQL (PostgreSQL şi MySQL)
- 1 server Web (Apache)
- 1 mediu pentru aplicaţiile Web (PHP)
- interfaţă grafică pentru gestionarea facilă a bazelor de date.

Analizând aceste cerinţe, s-a decis instalarea unei soluţii informatice complexe bazată pe distribuţia Linux Ubuntu Server.

Operaţiunile preliminare instalării soluţiei informatice au fost:
I. S-a decis că serverul va fi instalat în Zona Green din Locaţia A (întrucât nu este nevoie să fie accesat dinspre Internet) şi va avea alocat IP-ul fix 192.168.10.3.

II. S-a achiziţionat un computer cu următoarele caracteristici principale:
- procesor la 2,8 GHz
- 4 GB RAM
- HDD 120 GB IDE
- placă de reţea

III. S-a descărcat din Internet şi s-a inscripţionat pe CD distribuţia Ubuntu Server Edgy Eft. Detalii despre această distribuţie pot fi găsite pe Website-ul Ubuntu.

Înainte de începerea instalării, s-au cuplat la computer un monitor, o tastatură şi un mouse.
Computerul nu a fost încă cuplat la reţeaua locală (nu s-a introdus cablul în mufa plăcii de reţea).
S-a pornit sistemul şi s-a introdus CD-ul inscripţionat mai devreme.Acesta este ecranul de start.
Folosim opţiunea deja selectată pentru a demara instalarea.


Selectăm limba în care vor fi afişate mesajele pe parcursul instalării.


Selectăm "other" pentru a avea acces la lista extinsă a ţărilor.


Selectăm ţara.
Acest pas este foarte important întrucât de el depinde viteza cu care se va desfăşura instalarea.


"No".


Selectăm tipul de tastatură...


... şi varianta.

luni, 12 martie 2007

E-Mail Server - Configurare II

Vom configura în continuare acele opţiuni care permit utilizarea clienţilor de e-mail pentru primirea şi transmiterea mesajelor.Selectăm dim meniu opţiunea "Global Settings".
În tab-ul "General", la "Default domain" selectăm domeniul introdus mai devreme.


Selectăm tab-ul "MTA" şi modificăm opţiunea marcată în imagine.


Selectăm tab-ul "IMAP" şi modificăm opţiunile marcate în imagine.


Selectăm tab-ul "POP" şi modificăm opţiunile marcate în imagine.


Selectăm tab-ul "A/V" şi modificăm opţiunea marcată în imagine.
Apăsăm butonul "Save" pentru a salva modificările.


Am încheiat operaţiunile de configurare.
Apăsăm butonul din imagine pentru a închide interfaţa de administrare.
În acest moment serverul de e-mail este perfect funcţional dar nu poate fi utilizat decât din reţeaua internă a firmei.
Pentru a permite utilizarea sa din Internet va trebui să accesăm interfaţa de administrare a router-ului.


Selectăm din meniu zona "Firewall" opţiunea "Port forwarding".
Apăsăm butonul ">>" pentru a adăuga o regulă nouă.


Configurăm mai întâi opţiunile pentru portul 110 (POP3) aşa cum se vede în imagine.
Salvăm modificările cu butonul "Add".


Repetăm paşii de mai sus pentru portul 25 (SMTP).


Am încheiat instalarea serverului de e-mail.