duminică, 15 aprilie 2007

Staţii de lucru - Instalare - Preliminarii

Înainte de schimbarea sistemelor de operare pe staţiile de lucru ale firmei LxPro Consult SRL, s-au efectuat următoarele operaţiuni preliminare:

A. S-au analizat mai multe distribuţii Linux şi a fost aleasă distribuţia Ubuntu 7.04 - "Feisty Fawn" pe considerentul că aceasta oferă cea mai mare compatibilitate cu configuraţiile hardware existente şi este cea mai uşor de instalat şi configurat pe cele 100 de staţii de lucru.

Distribuţia a fost descărcată din Internet şi inscripţionată pe un CD.

B. S-au executat configurările suplimentare ale serverului de fişiere astfel:

- s-a accesat interfaţa de administrare a serverului şi s-au configurat următoarele valori în secţiunea Remote administration:

Secure shell access = Allow access only from local networks
Allow administrative command line access over secure shell = Yes
Allow secure shell access using standard passwords = Yes


- s-a descărcat din Internet aplicaţia Putty .

- s-a lansat Putty şi s-a introdus adresa serverului de fişiere (192.168.10.2) după care s-a iniţializat legătura cu butonul "Open".

- după acceptarea conexiunii...

- s-au introdus datele de autentificare...

- şi s-a lansat aplicaţia Midnight Commander cu comanda "mc".

- s-a deschis folder-ul /home/e-smith/files/ibays/comune şi s-au marcat toate cele 4 foldere prin utilizarea tastei "Insert".

- s-a apăsat tasta "F8" pentru ştergerea acestora şi s-a confirmat operaţiunea.

- s-a trecut în folderul /home/e-smith/files/ibays şi s-a selectat folder-ul "comune".
- cu tasta "F9" s-a accesat meniul aplicaţiei şi s-a selectat opţiunea File -> Advanced chown.

- s-au configurat cu "rwx" casetele "owner", "group" şi "other" şi au fost selectate valorile "root" la "owner", respectiv "shared" la "group".
- s-au confirmat configurările de mai sus cu "Set".
- s-a închis aplicaţia Midnight Commander prin apăsarea tastei "F10".

- s-a închis utilitarul Putty prin tastarea comenzii "logout".

Niciun comentariu: